Certyfikat ISO


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w GS1


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w Polskiej Izbie Opakowań


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w FINAT


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w Polskiej Izbie Fleksografów


Wizytówka 'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w Rzetelnej Firmie RSC AUTO ID DISTRIBUTION


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' - Firma Przyjazna Naturze

Przykro nam Twoja przeglądarka nie obsługuje animacji Flash. Proszę pobierz najnowszą werjsę wtyczki dla Twojej przeglądarki - Adobe Flash Player


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pomoc


Menu produktu

Dodaj do teczki Funkcja dostępna po zarejestrowaniu, kliknięcie na ten przycisk spowoduje dodanie produktu do teczki, z której można wysłać zapytanie ofertowe, zgłoszenie produktów do naprawy, zaproszenie na prezentację dla listy dodanych do niej produktów.

Zarejestuj posiadany produkt Funkcja dostępna po zarejestrowaniu, kliknięcie na ten przycisk spowoduje zarejestrowanie posiadania produktu. Dzięki rejestracji produktów uzyskują Państwo możliwość ułatwionego zgłaszania napraw.

Pobierz PDF Szczegółowe dane techniczne przeglądanego produktu w formacie PDF.

Sterowniki
Najnowsze sterowniki do pobrania, dedykowane dla danego produktu. Dla zarejestrowanych klientów.

Dane techniczne
Dane techniczne i opis danego produktu.

Dokumentacja
Dodatkowa dokumentacja techniczna dotycząca danego produktu. Dla zarejestrowanych klientów.

Prezentacja
Lista prezentacji demonstrujących działanie przeglądanego urządzenia. Filmy w formacie .avi i .mpg.

Menu dostępne po zalogowaniu

Klient
Znajdują się tutaj podmenu dotyczące danych klienta oraz teczka:

 • Profil - Tutaj znajdują się Państwa niezbędne dane / Państwa firmy, z możliwością modyfikacji, rejestrowania posiadanych produktów, zmiany loginu i hasła do systemu firmy RSC. Prosimy o aktualizację w razie zmian telefonów, adresu itp.
 • Teczka - Z tego menu możecie Państwo wysyłać zapytania ofertowe, wysyłać zgłoszenia napraw, wysyłać zaproszenia na prezentacje produktów.
Zapytania / Zamówienia
W tym menu znajdują się informacje dotyczące Państwa zapytań ofertowych, stanu realizacji zamówień oraz zamówień zrealizowanych przy współpracy z firmą RSC. Dostępne podmenu:
 • Teczka - opis j.w.
 • Zapytania ofertowe - Znajdują się tutaj wysłane przez Państwa zapytania ofertowe oraz oferty przygotowane przez pracownika RSC Auto ID.
 • Realizowane zamówienia - Zamówienia, wysłane przez Państwa oraz w trakcie realizacji przez firmę RSC Auto ID.
 • Zrealizowane zamówienia - Lista zamówień, które zostały zostały wysłane / odebrane przez Państwa po uregulowaniu płatności
Serwis
W tym menu znajdują się informacje dotyczące Państwa zgłoszeń napraw, stanu realizacji napraw, oraz dla każdej naprawy przewidywany termin zakończenia, koszt i inne informacje. Dostępne podmenu:
 • Teczka - opis j.w.
 • Zgłoszenia napraw - Znajdują się tutaj wysłane przez Państwa zgłoszenia napraw, oraz przyjęte zgłoszenia przez pracownika RSC Auto ID.
 • Realizowane naprawy - Naprawy w trakcie realizacji w firmie RSC lub gdy ustalony jest termin serwisu u klienta.
 • Zrealizowane naprawy - Lista zrealizowanych napraw, wysłanych / odebranych przez Państwa.
Prezentacje
W tym menu znajdują się informacje dotyczące zaproszeń na prezentacje produktów z oferty firmy RSC Auto ID. Produkty do prezentacji można wybrać w menu 'Teczka' lub ze strony konkretnego produktu. Dostępne podmenu:
 • Teczka - opis j.w.
 • Lista zaproszeń - Wysłane przez Państwa zaproszenia na prezentację produktów, nie przyjęte jeszcze przez pracownika.
 • Uzgodnione prezentacje - Wykonane prezentacje lub termin jest uzgodniony.

Wyszukiwanie
Wyszukiwarka obsługuje zarówno proste wyrażenia, jak i wyrażenia regularne. Poniżej lista dostępnych operatorów.
OperatorZnaczenie
  Domyślnie każde wprowadzone słowo jest opcjonalne, lecz wystąpienie kilku słów w jednej pozycji oceniane jest wyżej.
+ Plus na początku wyrażenia oznacza, że słowo musi wystąpić w przeszukiwanej pozycji.
- Minus na początku wyrażenia oznacza, że słowo nie może wystąpić w danej pozycji, by było wynikiem wyszukiwania.
< > Podane operatory (znak mniejszość i większości) dodane na początku wyrażenia wskazują ocenę (stopień ważności) danego wyrażenia dla wyników wyszukiwania.
( ) Wyrażenia ujęte w nawiasy traktowane są jako całość, by dać większe znaczenie dla wyników wyszukiwania.
~ Tylda na początku wyrażenia działa jak operator negacji. Przydatny jest w przypadku usunięcia z wyrażeń części, które zakłócają wyniki wyszukiwań. Pozycja nie zostanie usunięta z wyników, lecz niżej oceniona.
* Gwiazdka zastępuje dowolny ciąg znaków. Najbardziej przydatna opcja przy szybkich wyszukiwaniach.
Wyrażenie ujęte w cudzysłów traktowane jest jako całość i tylko pozycje zawierające całe wyrażenie zostają wyświetlone.